VMCK ÖSTERGYLLEN NORRKÖPING

Vår hedersmedlem Alf Käcker har avlidit.
Frid över hans minne.

Kanalrallyt inställt i år.

Veteranmarknad på Kråkvilan inställt.

Den årliga träffen hos Varverud i Ulvåsa har skjutits fram.
Nytt preliminärt datum 27 augusti.
Har Ni någon fin veteran MC. Då vill vi att Ni tar med den.
Årets tema MC utställning.

Kolmårdsrundan kommer att köras även i år men med vissa begränsningar
p.g.a. Coronapandemin: inga bemannade kontroller det blir en
”tipspromenad på MC”, och att Folkhälsomyndighetens samtliga rekommendationer
beträffande socialt avstånd m.m. följs till 100%.

VÄDRET I NORRKÖPING

VMCK ÖSTERGYLLEN I NORRKÖPING

är en sammanslutning av "gammel" motorcykel människor som ser till att bevara gamla motorcyklar i så nära originalskick som möjligt.
Att träffas och trivas i MC-miljö med snack, fika och turer på Motorcykeln.
Känner DU dig manad så är du Välkommen till våra Aktiviteter , så tar vi hand om Dig.

SMK Östgötas klubbstuga

Vid "vinterväglag" träffas vi 2:a Torsdagen i månaden på SMK Östgötas Klubblokal kl.19,00 vid Motorstadion Kråkvilan ute vid Lindövägen. Se karta

Veckoträffar tisdagar fr o m oktoberFarmors Café vid kanalhamnen i Söderköping.
Tid från 17.00 till ca 19-20.

Tisdagar efter 1 maj till och med augusti träffas vi ca kl 16-20 vid Jägmästargården.
Pågår fram till sista september.

Adressändring, Cykelinnehav som ändras under året SKALL meddelas Styrelsen Snarast

Välkommen