VMCK ÖSTERGYLLEN NORRKÖPING

Vinter- och vårprogram 2021          VMCK Östergyllen
                 Detta är det löpande uppdaterade programmet, men pga Corona-viruset,
kan programpunkterna komma att ställas in eller genomföras med ändrade villkor.
Kolla här eller ring ansvarig arrangör!

2021
Januari
14
Medlemsmöte.
Februari
11
Årsmöte. Se separat kallelse och dagordning. Senarelagt - datum meddelas senare!
13
Snösvängen. Ansvariga Anders Rosén och Leif Persson d.y.
Se separat inbjudan. Inställt!
Mars
11
Medlemsmöte.
18
Funktionärstack. Kontakt Eva B 076-1870368
April
8
Medlemsmöte. Inställt!
24
Visa upp din dyrgrip vid BilTema, Ingelsta. Inställt!
Maj
1
Inställt!
13
Gökotta vid Duvhult, ta med matsäck. Samling kl. 7.30
på parkeringen vid Maxihuset Ingelsta om du vill åka i sällskap. Inställt!
20
Medlemsmöte. Inställt tills vidare!
29
Kanalrallyt. Inbjudan kommer i nästa utskick. Inställt tills vidare!
Juni
6
Motorhistoriska dagen i Olaiparken. Samarrangemang VMCK-NVBK. Inställt tills vidare!
??
Kulturrunda i Röda Stan. Kjell Mazetti medverkar i detta
evenemang och visar upp veteran-mc. Inställt tills vidare!
Info 070-7261931
Juli
3
Veteranmarknad på Kråkvilan. Inställt tills vidare!
Augusti
28
Kolmårdsrundan. Inbjudan kommer i nästa utskick. Inställt tills vidare!