Sommar- och höstprogram 2019      VMCK Östergyllen

Program för utskrift

  April 11 Medlemsmöte. Frank Lindström berättar om sin resa med mc på Nya Zeeland.
Visar även bilder och film därifrån.
 
    27 Visa upp din dyrgrip vid BilTema, Ingelsta.
Info Hasse 0707-49 23 35.
 
  Maj  1 Samling vid Gamla Torget kl 10.00, för gemensam åkning till
Jägmästargården. Söderköpingsborna ansluter från sitt håll.
 
     9 Medlemsmöte. OBS! Kolla vilken lokal det blir.
 
    18 Gökotta vid Duvhult, tag med matsäck. Samling kl. 7:30 på
parkeringen vid Maxihuset Ingelsta om du vill åka i sällskap.
 
    25 Kanalrallyt. Se inbjudan.
 
  Juni  6 Motorhistoriska dagen i Olaiparken. Samarrangemang
VMCK-NVBK. Info Rolf Johansson 0706-25 54 80.
 
  Juli  6 Veteranmarknad på Kråkvilan.
Ansvarig: Rolf Johansson, tel: 0706-25 54 80.
Mail: rolf.rodge34@gmail.com / kontakt.vmck@gmail.com
 
  Augusti 17 Träff hos Alf & Kerstin Käcker på deras sommarställe. Tag
med fika och något att grilla. Vi träffas från 10-tiden och
framåt. Tel: 0760-29 86 89.
 
    31 Kolmårdsrundan.
 
  September  7 Utomhusbesök hos Sören Rothman. Förevisning av sågverk
och råoljemotor. Start kl. 10. Anmäl till Eva 0761-87 03 68.
 
    12 Medlemsmöte. Kolla upp var mötet äger rum.
 
    21 Bussutflykt till MC Collection, Tidö Slott. Se inbjudan
 
  Oktober 10 Medlemsmöte.
 
  November 14 Medlemsmöte.
  December 12 Julfest. Info Eva B 0761-87 03 68 el.
kontakt.vmck@gmail.com

23 maj är vi välkomna till Hans Varverud, som har en del nyheter att visa upp.

20-21 juli har Grålleklubben inbjudit till Fyllingarumsdagarna. De välkomnar
besökare, utställare och försäljare av tillbehör, litteratur och reservdelar som har
med veteranintresset att göra. De tar också gärna emot försäljare av hantverk.
Info ring 070-598 22 29 eller 073-942 49 98. Se även sep. inbjudan (fås av Eva).
Utställare fri entré (förare+pass.), försäjlare betalar 300 kronor för 1 eller 2 dagar.
Anmälan före den 1 juni till: info@fergusonklubben.se el. tel 0121-305 75.