VMCK ÖSTERGYLLEN NORRKÖPING

Sommar- & höstprogram 2021          VMCK Östergyllen

April
8
Medlemsmöte. Inställt!
24
Visa upp din dyrgrip vid BilTema, Ingelsta. Inställt!
Maj
1
Inställt!
13
Gökotta vid Duvhult, ta med matsäck. Samling kl. 7.30
på parkeringen vid Maxihuset Ingelsta om du vill åka i sällskap. Inställt!
20
Medlemsmöte. Inställt tills vidare!
29
Kanalrallyt. Inbjudan kommer i nästa utskick. Inställt tills vidare!
Juni
6
Motorhistoriska dagen i Olaiparken. Samarrangemang VMCK-NVBK. Inställt tills vidare!
??
Kulturrunda i Röda Stan. Kjell Mazetti medverkar i detta
evenemang och visar upp veteran-mc. Inställt tills vidare!
Info 070-7261931
Juli
3
Veteranmarknad på Kråkvilan. Inställt tills vidare!
September
11
Kolmårdsrundan. Inbjudan klicka här
18
Bussutflykt till Tekniska och Sjöhistoriska museerna Inbjudan klicka här
Oktober
9
Jubileumsfest. Vi träffas på Restaurang Eklunden kl 18.00.
Pga pandemin är deltagarantalet begränsat till 50 personer.
Anmäl deltagande till Eva 076-1870368 eller kontakt.vmck@gmail.com.
Alla kostnader är inte klara, men som vanligt subventionerar vi.
Det finns även en jubileumsfond som vi har att ta pengarna ur.
14
Medlemsmöte.
November
11
Medlemsmöte.
December
9
Julfest. Info Eva B 076-187 03 68 el. mailto:kontakt.vmck@gmail.com
OBS!
Program utanför VMCK's arrangemang
OBS! OBS! OBS! Kort varsel! OBS! OBS! OBS!
September
2
Besök hos Varverud. Anmäl snarast 070-741 22 57.
Start kl.15.00. Prata gärna ihop er för samåkning,
oavsett färd på två eller fyra hjul.
Korv och kaffe serveras till självkostnadspris.

 ÄNTLIGEN!
 Eftersom de flesta av oss medlemmar förmodligen fått full vaccinering mot Covid19,
 räknar vi med att återstående program för 2021 går att genomföra.
 Vi hoppas inte restriktionerna kommer att stramas åt framöver.