Kanalrallyt 2016

Föregående | Nästa

Olof Laneborg hälsade välkommen och berättade om banans sträckning
och de olika kontrollerna, även tel.nr om hjälp skulle behövas.