Föregående | Nästa

Finjustering

Ett av specialproven vid Duvhult, var manöverprov med röd golfboll.