Viktig information till VMCK’s medlemmar

Månadsmöten
VMCK’s styrelse har beslutat att inte återuppta mötesverksamheten innan FHM’s restriktioner lättat. Det betyder alltså att månadsmötena är inställda tills vidare. Detta gäller även julfesten och årsmötet. Hur årsmötet hanteras kommer styrelsen att ta ställning till längre fram när vi bättre vet hur pandemin utvecklats.

Uppföljning
För att kontinuerligt följa upp läget för pandemin kommer styrelsen ha en avstämning en gång i månaden. Vid ev. lättnad kommer medlemmarna att meddelas via hemsidan och per mail.

Höstens utskick
Det sedvanliga utskicket (program för första halvan av 2021, inbjudan till Snösvängen, inbetalningskort etc.) kommer att skickas ut som vanligt, troligen i december.

Utflykt/garageträff
Det kan bli några gemensamma träffar framöver, håll utkik på hemsidan!

Tillbaka

För att veta vad som händer:
Håll koll på hemsidan och kolla era mailinkorgar,
eftersom vi inte har några möten så är det de enda
kanaler styrelsen har till er!