Information till medlemmarna angående klubbens verksamhet under pågående Coronapandemi

I dag (19/1 -21) har styrelsen i Veteranmotorcykelklubben Östergyllen (VMCK) tagit beslutet att ställa in årsmötet den 11:te februari 2021. Anledningen är spridningen av coronaviruset. Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om. Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas på klubbens hemsida och genom mailutskick när den rådande situationen har normaliserats. 2020 års verksamhetsberättelse kommer att finnas på hemsidan i god tid före den 11:te februari.

Styrelsen har p.g.a. ovanstående skäl även beslutat att ställa in alla övriga planerade aktiviteter enligt det program som skickades ut före jul. Det innebär att den i närtid förestående Snösvängen också är inställd. Meddelande om när programmets aktiviteter kommer att återupptas kommer att meddelas via hemsidan och mailutskick.

Styrelsen beklagar denna situation som i sin helhet är utom dess kontroll.

Var rädda om Er så ses vi så snart det är möjligt!Tillbaka

För att veta vad som händer:
Håll koll på hemsidan och kolla era mailinkorgar,
eftersom vi inte har några möten så är det de enda
kanaler styrelsen har till er!