VMCK ÖSTERGYLLEN I NORRKÖPING

Nu finns ett preliminärt program ​för 2018. Arrangemangen förutsätter att vi får
ansvariga och funktionärer som kan hjälpa till. Vi hjälps åt att få fram trevliga och
välbesökta arrangemang!
Anmäl dig till någon i styrelsen snarast, annonsering måste ske i oktober.


VÄDRET I NORRKÖPING

Är en sammanslutning av "gammel" motorcykel människor som ser till att bevara gamla motorcyklar i så nära originalskick som möjligt.
Att träffas och trivas i MC-miljö med snack, fika och turer på Motorcykeln.
Känner DU dig manad så är du Välkommen till våra Aktiviteter , så tar vi hand om Dig.

SMK Östgötas klubblokal

Vid "vinterväglag" träffas vi 2:a Torsdagen i månaden på SMK Östgötas Klubblokal kl.19,00 vid Motorstadion Kråkvilan ute vid Lindövägen. Se karta

Veckoträffar tisdagar fr o m oktoberFarmors Café vid kanalhamnen i Söderköping.
Tid från 17.00 till ca 19-20.

Tisdagar efter 1 maj träffas vi ca kl 16-20 vid Jägmästargården.
Pågår fram till sista september.


Adressändring, Cykelinnehav som ändras under året SKALL meddelas Styrelsen Snarast

Välkommen

 

VMCK Östergyllen