Program för utskrift

  Dec 13 JULFEST!
 
 2019

 
  Jan 10 Medlemsmöte
 
    12 Snösvängen. Resultatlista.
 
  Feb 14 Årsmöte. Se separat kallelse och dagordning.
 
  Mar 14 Medlemsmöte
 
    21 Funktionärstack. Kontakt Eva B 0761-87 0368
 
  Apr 11 Medlemsmöte
 
    27 Visa upp din dyrgrip vid BilTema, Ingelsta.
Info Hasse 0707-49 23 35.
 
  Maj  1 Samling vid Gamla Torget kl 10.00, för gemensam åkning
till Jägmästargården. Söderköpingsborna ansluter från sitt håll.
 
     9 Medlemsmöte
 
    18 Gökotta vid Duvhult, tag med matsäck. Samling kl 07.30
på parkeringen vid Maxihuset Ingelsta
om du vill åka i sällskap.
 
    25 Kanalrallyt. Inbjudan kommer i nästa utskick.
 
  Juni  6 Motorhistoriska dagen i Olaiparken. Samarrangemang
VMCK-NVBK
 
  Juli  6 Veteranmarknad på Kråkvilan.
 
  Aug 17 Sedvanlig träff hos Käckers på deras sommarställe. Tag med
fika och något att grilla. Vi träffas från 10-tiden och framåt.
Tel: 0760-29 86 89
Sören Rothman har flaggat för att vi kan få göra ett garagebesök
hos honom. Kan bli aktuellt i september.